Kontakt
Facebook

Tehnična pomoč - sprememba

20.07.2014 15:21

 Vlada RS je izdala spremembe Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014–2016.

 Sprememba uredbe je bila 18.7.2014 tudi objavljena v Uradnem listu št. 54/2014 in je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, t.j. 19.7.2014.

V uredbi se opredeljuje potrdilo o usposabljanju čebelarjev začetnikov v letu 2014. S spremembo uredbe lahko torej na ukrep tehnična pomoč, pomoč čebelarjem začetnikom, z dnem ko uredba stopi v veljavo, t.j. 19.7.2014 vlagate tudi tisti čebelarji, ki ste tečaj za začetnike opravili v letu 2014.

Spremenjen pa je tudi 8. člen, kjer se šestindvajseta alineja spremeni tako, da se glasi: » – sredstva za prevoz čebel na pašo«, kar pomeni, da ni nujno, da gre za prevozno sredstvo, ampak je pomembno, da gre za sredstvo namenjeno prevozu na pašo. Žal pa ta sprememba še ne velja za razpis Tehnična pomoč 2014, ampak bo veljala za programski leti 2015 in 2016.

Podrobnosti so opredeljene v Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 (Uradni list RS, št. 6/14), spremembi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 (Uradni list RS, št. 54/14) in v Javnem razpisu za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014 (Uradni list RS, št. 21/14).

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 in ob petkih od 7.30 do 14.00). Po informacijah prejetih s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, je sredstev še dovolj, zato pozivamo vse, ki izpolnjujete pogoje, da izkoristite to priložnost in si posodobite opremo v vašem čebelarstvu. Pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije in pripravi vloge smo vam na voljo svetovalci Javne svetovalne službe v čebelarstvu. Glede na to, da je čas dopustov, predlagamo, da pred obiskom določenega svetovalca preverite njegovo prisotnost na delu.